CHÍNH SÁCH MEMBER CỦA SÀN ABUYSELL.COM

 

Điều 1 – Đăng ký member

 • Member đăng ký tài khoản trong www.abuysell.com là người đã đăng ký tài khoản sử dụng theo các bước quy định của www.abuysell.com và được chấp thuận.
 • Member phải đọc rõ các lưu ý, và điền chính xác nội dung thông tin cần thiết vảo bảng mẫu đăng ký.

Điều 2 – Chấp hành quy định: Tất cả các member sau khi đăng ký đều phải tuân thủ những quy định chung của www.abuysell.com.

Điều 3 – Tư cách member: Sau khi đồng ý quy định và kết thúc đăng ký tài khoản sự dụng trên www.abuysell.com thì được coi là member của www.abuysell.com. Member chỉ đăng ký tài khoản sử dụng cho bản thân, không được đăng ký hộ cho người khác. Chúng tôi có thể từ chối việc đăng ký làm member của những member đã từng bị hủy bỏ tư cách member trên www.abuysell.com.

Điều 4 – Quyền hạn và nghĩa vụ member.

 • Phí tham gia quyền lợi Member tại Abuysell là Free 100%, vô thời hạn.
  Là Member của Abuysell, bạn sẽ được nhận nhiều quyền lợi, ưu đãi trong các hoạt động mua bán.
 • Được cập nhật đầy đủ các thông tin về sản phẩm và chiến lược giảm giá của Abuysell.
 • Được ABUYSELL hoàn tiền tương ứng 15% lợi nhuận của đơn hàng khi khách hàng đặt mua hàng các lần sau.
 • Được tặng điểm tiêu dùng vào tài khoản Member để hưởng thêm ưu đãi khi mua sắm trên Abuysell.
 • Member có trách nhiệm thực thi mọi quy định do Sàn giao dịch TMĐT www.abuysell.com thiết lập và ban hành.
 • Member được phép sử dụng dịch vụ do sàn TMĐT www.abuysell.com và các bên liên quan cung cấp.
 • Sau khi đăng ký, các member có thể thay đổi thông tin đã đăng ký theo các bước đã quy định.
 • Được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý thông tin cá nhân, các thiết lập tài khoản, gian hàng trực tuyến và các giao dịch của mình trên Sàn TMĐT www.abuysell.com.
 • Được hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng gian hàng trực tuyến, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT www.abuysell.com.
 • Hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn giao dịch TMĐT www.abuysell.com hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Sàn giao dịch TMĐT www.abuysell.com. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Sàn giao dịch TMĐT www.abuysell.com hoặc được gửi trực tiếp đến các member.
 • Đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT www.abuysell.com trong quá trình hoạt động. Các ý kiến đóng góp được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT www.abuysell.com.

Điều 5 – Trách nhiệm, nghĩa vụ member

 • Bảo mật và lưu trữ thông tin, hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
 • Member không được cho người khác mượn sử dụng, bán, chuyển nhượng lại tài khoản và mật khẩu.
 • Thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT www.abuysell.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu trữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp xử lý kịp thời.
 • Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin cá nhân, hàng hóa, dịch vụ của mình đăng tải trên www.abuysell.com.
 • Không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT www.abuysell.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp. Tạo ra và pháp tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT www.abuysell.com hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường, tạo ra những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thì member phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • Không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo ra những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT www.abuysell.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT www.abuysell.com.
 • Nghiêm cấm mọi hành vi gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT www.abuysell.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các member bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tính của Sàn giao dịch TMĐT www.abuysell.com.
 • Tuân thủ các quy định pháp luật và mọi quy định của www.abuysell.com về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website TMĐT www.abuysell.com.
 • Tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về mua bán, thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, …

Điều 6 – Sử dụng thông tin đăng ký: Được quy định bởi chính sách bảo mật thông tin cá nhân.

Điều 7 – Ngừng sử dụng dịch vụ

 • Trong trường hợp member muốn ngừng sử dụng dịch vụ thì member sẽ tiến hành các thủ tục đã quy định của công ty chúng tôi.
 • Nếu trong một thời gian nhất định chúng tôi thấy rằng tài khoản và mật khẩu của member không được sử dụng, chúng tôi có thể tạm ngưng việc sử dụng tài khoản đó. Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi có thể xóa tài khoản và mật khẩu của member mà không cần được sự chấp thuận của member.
 • Sau khi kết thúc sử dụng dịch vụ, tài khoản và mật khẩu của member sẽ mất.

Điều 8 – Hủy bỏ tư cách member: Trong trường hợp công ty chúng tôi xác nhận được member vi phạm vào các quy định chính sách của www.abuysell.com. Chúng tôi sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp theo “Quy định xử lý vi phạm”.

Điều 9 – Thông báo: Công ty chúng tôi sẽ gửi các bản tin thông báo vào địa chỉ email do member đăng ký trong trường hợp cần thiết. Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi sẽ thông báo bằng các phương tiện khác.